La ciutat que volem

El Govern d’Ontinyent ha establert la regeneració democràtica i la participació ciutadana com un dels seus pilars bàsics. Regeneració democràtica que passa per donar la veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la pressa de decisions.

Propostes

La Ciutadania decideix directament part de les inversions municipals

L’Ontinyent Participa 2018 pretén aprofundir en la participació real i efectiva de la ciutadania. A tal efecte, el Govern d’Ontinyent ha decidit per a l'any 2018 que els 10 projectes que se sotmeten a votació hagen estat proposats per la ciutadania. Al mes de juny de 2017 s’obrirà un termini de tres setmanes per tal que els ciutadans/anes presenten les seues propostes d’inversions. Hem volgut ampliar el termini respecte d’altres edicions per fomentar, encara més, la part propositiva del procés. Estes propostes seran analitzades pel Consell de Ciutat, l’Oficina Tècnica i el Departament de Medi Ambient. S’ha previst que cada projecte no pot tindre un cost estimat superior al 50% del total del programa –previst inicialment en 500.000 €-. Les propostes que superen l’estimació tècnica, seran debatudes al si del Consell de Ciutat, l’òrgan de participació ciutadana on es decidirà els 10 projectes que se sotmetran a votació.

Posteriorment seran els ciutadans i ciutadanes els que es pronuncien sobre quins 3 projectes consideren prioritaris. La informació al voltant dels projectes es podrà consultar a la web municipal, als llocs habilitats per a l’emissió del parer de la ciutadania, així com als diferents mitjans de comunicació.

Propostes

1 Projecte per adequar l'accessibilitat per a vianants entre l'IES l'Estaci≤ i el cementeri 2 Crear un espai definitiu per realitzar concerts, festivals, etc. 3 Reurbanització i ampliació de voreres del carrer José Simó Marín 4 Reurbanització del carrer Sant Antoni per donar prioritat als vianants
5 Rehabilitar i millorar la Glorieta 6 Ampliació del número de carrils bici i vies de vianants de la ciutat 7 Nova zona de jocs i pistes al Parc de Sant Rafel 8 Fase de restauració del Pont Vell
9 Realitzar millores als parcs infantils de la ciutat 10 Actuacions de consolidació i rehabilitació de la Casa Maians

Calendari Calendari detallat

Propostes fins al 3 de juliol

La ciutadania i les associacions poden fer arribar les propostes replenant el formulari online o al Registre General de l’Ajuntament.

Informació tècnica fins a principis setembre

Informe tècnic dels projectes per determinar pressupost aproximat, objectiu i beneficiaris d'aquest.

Analisis Consells primera quinzena de setembre

El Consell de Ciutat analitzarà les propostes per procedir a la seua valoració tècnica.

Reunions Consells 2 al 6 octubre

Se celebraran els diferents consells així com el Consell de Ciutat que decidirà els 10 projectes que seran objecte de votació.

Campanya 16 al 20 octubre

S’informarà dels projectes que seran objecte de votació i del període i llocs on es podrà votar. Les persones proposants els presentaran en un acte públic.

Vota 23 al 27 octubre

Es podrà votar telemàticament per mitjà del sistema habilitat per internet o als punts habilitats per a la votació presencial.

Informació

Qui pot participar a l’Ontinyent Participa 2018?

Podran participar en aquest procés aquelles persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat d’Ontinyent, d’acord al padró de data 01/10/2017.

Què es votarà?

Es podran votar 3 de les 10 propostes elegides prèviament pel Consell de Ciutat d’entre les presentades pels ciutadans. La decisió que manifeste un ciutadà o ciutadana esdevindrà ineficaç si s’escullen més de 3 projectes.

Es podrà votar per internet?

Es podrà votar mitjançant una plataforma d’internet i amb un sistema de votació telemàtica accessible des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil. Per cada línea IP es podran efectuar 3 votacions. A la web: www.ontinyentparticipa.es, s’haurà d’introduir prèviament el DNI a la casella que s’indique. Aquelles persones que descobrisquen que algú ha suplantat la seua identitat o vullguen rectificar el seu vot, podran dirigir-se a qualsevol dels punts de votació ubicats als edificis municipals i demanar a la persona encarregada l’anul·lació del vot emès i la voluntat de tornar a votar, presentant el seu DNI.

Inci i final de la votació.

S’ha establert un període de votació que començarà, via internet, a les 12h la nit del dia 23 d’octubre de 2017 i conclourà el dia 27 d’octubre a les 12h de la nit. Físicament es podrà votar des del dia 23 al dia 27 d’octubre a les seus habilitades, dins del seu horari d’obertura.

Resultat de la votació.

El resultat de la votació es farà públic a la web www.ontinyentparticipa.es només concloga el període de votació, a les 12h de la nit del dia 27 d’octubre.

Com vam començar

Durant Ontinyent Participa 2014 es van realitzar més de 100 propostes ciutadanes amb un pressupost inicial de 350.000€ que es va ampliar a 412.000€.

Després de l'aprovació dels projectes, 5.172 persones votaren i decidiren:

  • Camins Segurs a l'Institut de Secundària l'Estació.
  • La il∙luminació de part de la ruta perimetral coneguda com a ruta del colesterol.
  • L'adequació dels vestidors del poliesportiu municipal.
  • La rehabilitació del pati de l'Escola d'Adults EPA Sant Carles.
  • L'adequació per a habitatge social d'un edifici municipal al Carrer Trinitat.

30 ajuntaments de tota Espanya estan interessats en aquest model de participació ciutadana.