La ciutat que volem

El Govern d’Ontinyent ha establert la regeneració democràtica i la participació ciutadana com un dels seus pilars bàsics. Regeneració democràtica que passa per donar la veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la pressa de decisions. Per tal de complir amb este objectiu, per quart any consecutiu va a dur-se a terme un procés de participació ciutadana. Com que és imprescindible que este procés permeta una participació efectiva de la ciutadania, al Pressupost de l’any 2017 es contemplarà una partida d’inversions per a l’Ontinyent Participa. Els ciutadans i les ciutadanes decidiran al voltant dels 10 projectes que elegirà el Consell de Ciutat d’aquells que, prèviament, haja proposat la ciutadania.

Propostes

La Ciutadania decideix directament part de les inversions municipals

L’Ontinyent Participa 2017 pretén aprofundir en la participació real i efectiva de la ciutadania. A tal efecte, el Govern d’Ontinyent ha decidit per a l'any 2017 que els 10 projectes que se sotmeten a votació hagen estat proposats per la ciutadania. El 12 de setembre s’obri un termini de tres setmanes per tal que els ciutadans presenten les seues propostes d’inversions. Hem volgut ampliar el termini respecte d’altres edicions per fomentar, encara més, la part propositiva del procés. Estes propostes seran analitzades per l’Oficina Tècnica i el Departament de Medi Ambient. S’ha previst que cada projecte no pot tindre un cost estimat superior al 50% del total del programa. Les propostes que superen l’estimació tècnica, seran debatudes al si del Consell de Ciutat, l’òrgan de participació ciutadana on es decidirà els 10 projectes que se sotmetran a votació.

Posteriorment seran els ciutadans i ciutadanes els que es pronuncien sobre quins 3 projectes consideren prioritaris. La informació al voltant dels projectes es podrà consultar a la web municipal, als llocs habilitats per a l’emissió del parer de la ciutadania, així com als diferents mitjans de comunicació.

Propostes

1 Proposta d'adquisició del Moli Descals 2 Redacció del projecte d'accessibilitat dels i les vianants entre el Cementeri i l'IES l'Estació 3 Actuacions de millora al riu Clariano 4 Creació de carrils i aparcaments de bici
5 Adquisició de desfibril·ladors per a llocs públics 6 Millora de les instal·lacions d'AFAO 7 Ampliació rocòdrom 8 Execució de fases de restauració i protecció del Pont Vell
9 Coberta CEIP Bonavista 10 Redacció del projecte de recuperació de la Vila

Calendari Calendari detallat

Proposa fins al 2 d'octubre

La ciutadania i les associacions poden fer arribar les propostes replenant el formulari online o al Registre General de l’Ajuntament des del 12 de setembre al 2 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos).

Valoració projectes 3 d'octubre al 25 de novembre

Es celebraran els diferents consells així com el Consell de Ciutat que decidirà els 10 projectes que seran objecte de votació.

Campanya informativa 28 al 9 de novembre

S’informarà dels projectes que seran objecte de votació i del període i llocs on es podrà votar. Els autors dels projectes els presentaran en un acte públic.

Vota 12 al 16 de desembre

Es podrà votar telemàticament per mitjà del sistema habilitat per internet o als punts habilitats per a la votació presencial.

Informació

Qui pot participar a l’Ontinyent Participa 2017?

Podran participar en aquest procés aquelles persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat d’Ontinyent, d’acord al padró de data 01/12/2016.

Què es votarà?

Es podran votar 3 de les 10 propostes elegides prèviament pel Consell de Ciutat d’entre les presentades pels ciutadans. La decisió que manifeste un ciutadà o ciutadana esdevindrà ineficaç si s’escullen més de 3 projectes.

Es podrà votar per internet?

Es podrà votar mitjançant una plataforma d’internet i amb un sistema de votació telemàtica accessible des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil. Per cada línea IP es podran efectuar 3 votacions. A la web: www.ontinyentparticipa.es, s’haurà d’introduir prèviament el DNI a la casella que s’indique. Aquelles persones que descobrisquen que algú ha suplantat la seua identitat o vullguen rectificar el seu vot, podran dirigir-se a qualsevol dels punts de votació ubicats als edificis municipals i demanar a la persona encarregada l’anul·lació del vot emès i la voluntat de tornar a votar, presentant el seu DNI.

Inci i final de la votació.

S’ha establert un període de votació que començarà, via internet, a les 12h la nit del dia 12 de desembre de 2016 i conclourà el dia 16 de desembre a les 12h de la nit. Físicament es podrà votar des del dia 12 al dia 16 de desembre a les seus habilitades, dins del seu horari d’obertura.

Resultat de la votació.

El resultat de la votació es farà públic a la web www.ontinyentparticipa.es només concloga el període de votació, a les 12h de la nit del dia 16 de desembre, tot i que els resultats oficials es donaran a conéixer el dia 19 de desembre.

Com vam començar

Durant Ontinyent Participa 2014 es van realitzar més de 100 propostes ciutadanes amb un pressupost inicial de 350.000€ que es va ampliar a 412.000€.

Després de l'aprovació dels projectes, 5.172 persones votaren i decidiren:

  • Camins Segurs a l'Institut de Secundària l'Estació.
  • La il∙luminació de part de la ruta perimetral coneguda com a ruta del colesterol.
  • L'adequació dels vestidors del poliesportiu municipal.
  • La rehabilitació del pati de l'Escola d'Adults EPA Sant Carles.
  • L'adequació per a habitatge social d'un edifici municipal al Carrer Trinitat.

30 ajuntaments de tota Espanya estan interessats en aquest model de participació ciutadana.